Kortrijk
Bewolkt
15° - 23°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 25°
Blog
Blog
14 november 2023  | Dirk Van Heuven

Zijn flexi-jobbers in kinderdagverblijven echt wel een goed idee?

Publius verzorgt maandelijks een bijdrage in Pedagogium, een tijdschrift voor de sector van de kinderdagverblijven (waarin ons kantoor de laatste jaren zeer actief is). Hier onze bijdrage van de maand november 2023:

In het begrotingsakkoord heeft de federale regering beslist om het toepassingsgebied van flexi-jobs te verruimen tot onder andere kinderdagverblijven.

Dat lijkt goed nieuws te zijn gelet op de rekruterings- en retentieproblemen in de sector van de kinderopvang.

Vanuit juridisch oogpunt is er echter ook een serieuze bedenking bij de te maken. Immers, hoeveel inspectieverslagen zijn er niet waarbij de ene of andere kinderbegeleider fouten maakt die worden verweten en worden toegerekend aan de verantwoordelijke en zelfs kunnen leiden tot de schorsing of opheffing van de vergunning van het kinderdagverblijf?

Het is nu al zo moeilijk voor een ervaren kinderbegeleider om geen fouten te maken inzake registratie, procedures, ventilatie, enz.. Het zal bijna onmogelijk zijn voor een flexi-jobber, die per definitie weinig tot geen ervaring zou hebben in de sector, vaak maar enkele uren per week zal presteren en ook niet langdurig zal blijven in het kinderdagverblijf, om hieraan te voldoen. Komt daarbij dat aan de verwachting van Opgroeien inzake de vereiste van continuïteit in de kinderbegeleiding per definitie niet voldaan kan worden.

De overheid probeert 2 verzuchtingen met elkaar te verenigen: de wens op een meer kwalitatieve kinderzorg en de wens tot een voldoende kinderopvang.

Wij vrezen dat het instrument van de flexi-jobs in dit kader een ondoordacht en voor een kinderdagverblijf gevaarlijke keuze is.

Deel dit artikel