Kortrijk
Bewolkt
15° - 23°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 25°
Blog
Blog
21 juni 2013  | Sofie Logie

Nieuwe wet rechtsbescherming overheidsopdrachten gepubliceerd

Vandaag verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Deze wet herneemt grotendeels de bepalingen van boek IIbis van de wet van 24 december 1993 en vult deze aan met de nodige formaliteiten voor de concurrentiedialoog, het dynamisch aankoopsysteem, de raamovereenkomst en het kwalificatiesysteem.

De wachttermijn blijft bepaald op minimaal 15 kalenderdagen.

De rechtsmiddelen, bevoegde verhaalsinstanties en vervaltermijnen blijven ongewijzigd.

In de wet is ook een titel gewijd aan de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen voor de overheidsopdrachten in de sectoren defensie en veiligheid.

De wet treedt samen met de overige nieuwe regelgeving overheidsopdrachten in werking op 1 juli 2013.

Deel dit artikel