Kortrijk
Bewolkt
12° - 21°
Antwerpen
Bewolkt
13° - 21°
Blog
Blog
22 februari 2012  | Publius

Nieuw regelgevend kader inzake energiepremies

Op 9 februari 2012 keurde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een nieuw besluit goed betreffende de toekenning van financiële steun op het vlak van energie. Dit besluit is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 februari 2012 en treedt in werking op 2 maart 2012.

Een energiepremie dekt een studie, de aankoop van een uitrusting of de verwezenlijking van een investering met betrekking tot een gebouw of een deel van een gebouw gelegen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en waarop de aanvrager een zakelijk recht heeft of waarvan de aanvrager huurder is.

Komen in aanmerking om een energiepremie aan te vragen: natuurlijke personen, de openbare sector, non-profitorganisaties, rechtspersonen, gebouwenbeheerders en EU-instellingen en internationale instellingen.

De specifieke regels over de energiepremie (aard, regels om bedrag te bepalen, indeling in categorieën begunstigden, aanvraagtermijnen,...) worden vastgesteld in een uitvoeringsprogramma.

Aanvragen moeten worden ingediend bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) aan de hand van formulieren die ter beschikking worden gesteld.

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 maart 2008 betreffende de bevordering van rationeel elektriciteits- en gasgebruik door middel van financiële steun wordt opgeheven.

Deel dit artikel