Kortrijk
Bewolkt
15° - 23°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 25°
Blog
Blog
19 juni 2012  | Sofie Logie

De nieuwe AAV is in zicht

Vorige vrijdag keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor werken, leveringen, diensten en concessies voor openbare werken regelt.

Dit KB zal de Algemene Aannemingsvoorwaarden (AAV) van 26 september 1996 vervangen.

Het is nu wachten op de publicatie van dit KB in het Belgisch Staatsblad.

Dit zal wellicht ook het moment zijn waarop de wet van 15 juni 2006 voor de klassieke sectoren in werking zal treden.

Wordt zonder twijfel vervolgd ...


Deel dit artikel