12/03/2020

#coronavirus (5). Waar zijn de 'beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad' te vinden?

We hadden ons verwacht aan een bijzonder nood- en interventieplan van minister De Crem. In de pers lezen we evenwel dat verregaande 'beslissingen' zijn genomen ‘door de Nationale Veiligheidsraad’. Het is erg frustrerend dat de juridische vertaling van publiekelijk gemaakte beslissingen nergens te vinden zijn, vooralsnog ook niet op de website info-coronavirus.be.

We herhalen onze oproep om alle beslissingen inzake het coronavirus, van welk niveau dan ook, op één gezamenlijke website te publiceren, liefst samen of onmiddellijk na een persconferentie. Zelfs in coronatijden is jurische transparantie en rechtszekerheid van het allegrootste belang.

Bijdrage afgesloten om 23:40.

PS: uiteindelijk werden de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad omgezet in ministeriële besluiten van minister De Crem (zie ons derde en ons negende coronabericht).

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Dirk Van Heuven Leandra Decuyper Corona
Meer tags?