Kortrijk
Bewolkt
15° - 23°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 25°
Blog
Blog
20 juni 2012  | Publius

Nieuw Brussels besluit betreffende koelinstallaties

Op 22 maart 2012 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een nieuw besluit betreffende koelinstallaties aangenomen. Dit besluit is op 19 juni 2012 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het nieuwe besluit implementeert de Europese verordeningen inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen (Verordening (EG) nr. 842/2006) en betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen (Verordening (EG) nr. 1005/2009). Het oude besluit van 20 november 2003 betreffende koelinstallaties wordt opgeheven.De belangrijkste nieuwigheden zijn:- Het verbod om nog langer HCFK’s te gebruiken voor het onderhoud of de revisie van koelinstallaties, de verplichting om HCFK’s in koelinstallaties tegen uiterlijk 31 december 2014 te vervangen door toegestane koelvloeistoffen en de verplichting voor iedere exploitant die met HCFK’s in zijn koelinstallaties werkt om binnen 6 maanden na de publicatie van het nieuwe besluit het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) in te lichten- Bijkomende algemene technische voorschriften betreffende de lokalen- Strengere bijzondere technische voorschriften betreffende de lokalen voor installaties die meer dan 300 kg koelvloeistof bevatten en installaties die met ammoniak werken (o.m. strengere waarnemingsniveaus voor gasdetectoren in de machinekamer)- De verplichting om de koelinstallatie binnen 12 maanden buiten bedrijf te stellen wanneer de relatieve verliezen van koelvloeistof tijdens 2 opeenvolgende berekeningen meer dan 5% bedragen, behoudens een afwijking toegestaan door het BIM- Nieuwe controlevereisten voor koelinstallaties die HFK’s of HCFK’s bevatten- Nieuwe bepalingen inzake het herstellen van lekken- Nieuwe bepalingen inzake de etikettering van koelinstallaties waarvoor bij het onderhoud geregenereerde of gerecycleerde HCFK’s zijn gebruikt- De beperking van het gebruik van gerecycleerde koelvloeistoffen tot koelinstallaties waar de koelvloeistof vandaan komt of op de site waar de originele installatie geëxploiteerd wordt- De verplichting om koelinstallaties die definitief buiten dienst worden gesteld, te ontmantelen binnen 2 jaar

Deel dit artikel