19/08/2021

Zorgwonen in de tuin voortaan mogelijk!

Het zat er al even aan te komen, maar sinds afgelopen maandag, 16 augustus 2021, is de nieuwe regeling voor zorgwonen in werking getreden.

Het decreet van 18 juni 2021 tot wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, wat betreft zorgwonen (BS 2 juli 2021) brengt een aantal wijzigingen mee ten opzichte van het bestaande kader inzake zorgwonen, dat tot nog toe enkel zorgwonen binnen een bestaande, hoofdzakelijk vergunde woning toeliet.

Voortaan zullen er echter, onder bepaalde voorwaarden, 2 bijkomende mogelijkheden worden geboden, dewelke ook via de meldingsprocedure zullen verlopen:

  • de zorgwoning kan worden ondergebracht in een bestaand, hoofdzakelijk vergund en vrijstaand bijgebouw;
  • de zorgwoning kan worden ondergebracht in een tijdelijke, verplaatsbare constructie in de nabijheid van de hoofdwoning.

Met deze wijzigingen van de VCRO wenst de Vlaamse regelgever tegemoet te komen aan een reeds lang bestaande verzuchting inzake de beperkte mogelijkheden rondom zorgwonen, dewelke door de COVID-19-pandemie enkel maar in omvang is toegenomen.

 

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Guillaume Vyncke VCRO Vlaams omgevingsrecht
Meer tags?