07/02/2018

Wanneer is een expertise verantwoord?

In het kader van een technische discussie bij een overheidsopdracht geeft de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde volgend antwoord.

'In het kader van het al dan niet bevelen van een onderzoeksmaatregel is immers niet vereist dat het bewijs van aansprakelijkheid wordt geleverd.  De eisende partij dient aannemelijk te maken dat er gebreken zijn die zouden kunnen veroorzaakt worden door de wederpartij en de wederpartij daarvoor aansprakelijk zou kunnen gesteld worden'.

Ref. Rb. Dendermonde 2 februari 2018, AR 17/2521/A, ng. (PUB 506830)

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Dirk Van Heuven Uitvoering overheidsopdrachten
Meer tags?