21/09/2020

Sloopopvolgingsplan niet verplicht bij de aanvraag te voegen

Zo oordeelde de Raad voor Vergunningsbetwistingen in zijn arrest van 10 september 2020. 

De Raad stelt dat "een sloopopvolgingsplan een instrument [is] om de selectieve sloop en de selectieve inzameling van vrijgekomen afvalstoffen op de werf te stimuleren", waarbij "hergebruik en recyclage zijn gebaat met de selectieve inzameling van de vrijgekomen afvalstoffen (...)". De Raad ziet daarbij niet in welke gevolgen dergelijk plan zou kunnen hebben op de mens, het milieu of de goede ruimtelijke ordening, noch waarom de toevoeging van dergelijk plan een schending van de rechten van derden zou kunnen uitmaken en liet toe dat dit document werd toegevoegd in graad van administratief beroep, waarbij in de administratieve eerste aanleg de vereenvoudigde procedure werd gevolgd.

Artikel 4.3.3, § 1 VLAREMA, dat stelt dat een sloopopvolgingsplan verplicht deel moet uitmaken van de aanvraag, wordt daarbij aldus niet strikt geïnterpreteerd.

Meer tags?