06/02/2020

Herstelverbod uitgesproken op eenzijdig verzoekschrift

In een bijzondere casus waarbij het hof van beroep te Gent een aannemer tot herstel in de vorige staat veroordeelde, heeft de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Veurne, in een beschikking van 31 januari 2020, verbod opgelegd aan die aannemer om daadwerkelijk over te gaan tot herstel.

Er stelt zich immers een interpretatiekwestie aangaande het herstelarrest. Heeft de herstelveroordeling betrekking op één, dan wel op drie terrassen? De uitbouw waarop de terrassen zijn gevestigd, loopt immers over 2 appartementsgebouwen. De voorzitter benadrukte dat in het dispositief van het herstelarrest enkel wordt verwezen naar het huisnummer van slechts één van de drie appartementen, zodat er geen rechtszekerheid bestaat dat het herstelarrest ook de twee terrassen op het andere huisnummer betreft.

De verzoekende eigenaars van de twee betrokken terrassen (die niet betrokken waren in de - correctionele - herstelprocedure) worden verplicht om binnen de 8 dagen een dagvaarding in kortgeding of ten gronde in te leiden.

Referentie: Vz. Veurne 31 januari 2020, nr. 2020/207 (PUB508251-3).

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Dirk Van Heuven Gerechtelijk recht Handhaving stedenbouw
Meer tags?