19/05/2015

Uiterste dringende noodzakelijkheid en muziekfestivals

Het is niet eenvoudig om de spoedeisendheid en bij uitbreiding de uiterst dringende noodzakelijkheid aan te tonen bij een schorsingsprocedure voor de Raad van State als het om een beslissing (hier een geluidsmachtiging) gaat over een in tijd beperkt muziekfestival.

Dit blijkt uit haar arrest nr. 231.259 van 19 mei 2015.

De Raad stelt daarin het volgende:

'Te dezen zullen de verzoekende partijen ongetwijfeld geluidshinder ondervinden door het kwestieuze muziekfestival dat in hun directe leefomgeving wordt georganiseerd. Zij maken met hun uiteenzetting evenwel niet aannemelijk dat de blootstelling aan geluidshinder, gedurende twee opeenvolgende festivaldagen op 4 en 5 juli 2015 van 11.00 uur tot 24.00 uur met een soundcheck op 3 juli 2015 van 19.00 uur tot 21.00 uur, leidt tot onherstelbare gezondheidsschade of andere onherroepelijke schadelijke gevolgen.

De uiterst dringende noodzakelijkheid is niet aangetoond.'

Dit arrest zal voor vele festivalorganisatoren als een verlossing komen.
Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Dorien Geeroms Geluid VLAREM
Meer tags?