23/04/2020

#coronavirus (43). Omgevingsvergunningen vervallen voorlopig even niet

Op voorstel van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft de Vlaamse Regering op 22 april 2020 beslist om de omgevingsvergunningen die zouden vervallen tussen 20 maart en 31 december 2020 met 6 maanden te verlengen.

Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat veel werven stil zijn gevallen en bouwmaterialen minder evident geleverd worden. Het gevaar dat vergunde werken niet meer zouden kunnen beginnen, om zo het verval van de vergunning tegen te gaan, wordt met deze maatregel nu 6 maanden opgeschoven. 

Er werd in eenzelfde regeling voorzien voor vergunningen en meldingen van bepaalde duur en vergunningen op proef, zij het dat daar een periode van 3 maanden werd gegeven. 

Een maatregel om toe te voegen aan het rijtje dus. Het besluit van de Vlaamse Regering vindt u hier.

Meer tags?