20/02/2012

Ruimtelijke afwegingskader grootschalige detailhandel gepubliceerd

Enkele maanden geleden berichtten wij op de blog Handelsvestigingen.info reeds over de definitieve versie van de omzendbrief "Afwegingskader voor grootschalige detailhandel".

Vrijdag 17 februari 2012 werd deze omzendbrief, gekend onder de referentie RO 2011/01, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De omzendbrief is tevens beschikbaar op de website ruimtelijkeordening.be.

De omzendbrief past in de verdere uitwerking van de startnota "Winkelen in Vlaanderen" en werd opgemaakt door de minister van ruimtelijke ordening in samenspraak met de minister van economie.
Meer tags?