22/04/2020

#coronavirus (42). Nu ook termijnen en procedure Raad van State gewijzigd tijdens de coronacrisis

De federale regering grijpt nu ook in in de procedure(termijnen) voor de Raad van State. Het KB nr. 12 van 21 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken werd vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt retroactief in werking vanaf 9 april 2020.

Het KB bepaalt dat:

  • de termijnen voor het instellen en het behandelen van de procedures voor de Raad van State, die aflopen tijdens de periode van 9 april 2020 tot en met 3 mei 2020 (datum die nog aangepast kan worden), automatisch verlengd tot 30 dagen na afloop van die periode
  • dit niet geldt voor procedures bij uiterst dringende noodzakelijkheid en vorderingen tot het bevelen van voorlopige maatregelen bij uiterst dringende noodzakelijkheid
  • vorderingen tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid en vorderingen tot het bevelen van voorlopige maatregelen bij uiterst dringende noodzakelijkheid worden behandeld zonder openbare terechtzitting (schriftelijke procedure, bij uitzondering videoconferentie)
  • alle andere vorderingen en beroepen kunnen zonder openbare terechtzitting owrdedn behandeld mits alle partijen daarom zelf verzoeken of daarmee akkoord gaan
  • gedurende de periode 9 april 2020 tot en met 3 mei 2020 (eventueel verlengd) alle procedurestukken en aanvullende stukken die moeten worden ingediend in het kader van een procedure tot schorsing bij UDN of procedure tot het bevelen van voorlopige maatregelen bij UDN ingediend kunnen worden via mail
  • alle kennisgevingen en mededelingen door de Raad elektronisch zullen gebeuren, tenzij wat particulieren betreft die geen gebruik kunnen maken van elektronische procedure

Lees het intergale besluit hier, incl. het verslag aan de koning.

Meer tags?