12/03/2020

#coronavirus (1). Wie doet wat?

Op federaal en Vlaams niveau werden tot nu toe enkel (vrijblijvende) adviezen en richtlijnen uitgevaardigd om kwetsbare groepen te beschermen en om de verdere verspreiding van het coronavirus in te perken en te vertragen.

Inmiddels namen diverse provinciegouverneurs op basis van artikel 128 Provinciewet - en onder verwijzing naar diverse adviezen - een politiebesluit aan waarbij indoorevenementen met meer dan 1.000 bezoekers met onmiddellijke ingang (en voorlopig) tot en met 31 maart 2020 verboden worden. Hier vindt u de politiebesluiten per provincie (wordt geüpdatet):

Antwerpen
Oost-Vlaanderen
- West-Vlaanderen
Limburg
Vlaams-Brabant

Niet alle besluiten (bv. Vlaams-Brabant) zijn gemakkelijk te vinden...

Inbreuken op de politiebesluiten worden bestraft met een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en een geldboete van 26 tot 200 (te vermenigvuldigen met 8), of met één van deze straffen alleen.

U zal onmiddellijk vaststellen dat de maatregelen over de diverse provincies niet helemaal gelijk lopen. Zo kan u lezen dat in de provincie Limburg alle indoor activiteiten met meer dan 1.000 deelnemers worden verboden, terwijl voor evenementen in de provincie Antwerpen hiervan in uitzonderlijke omstandigheden kan afgeweken worden. In de provincie Oost-Vlaanderen wordt in het provinciebesluit aanvullend gevraagd aan organisatoren van indoor evenementen met minder dan 1.000 deelnemers om in de mate van het mogelijke een ‘social distancing’ beleid om te zetten in concrete maatregelen en risicogroepen af te raden deel te nemen aan evenementen.

Ook de burgemeesters zijn actief. Elke burgemeester beschikt in deze over en initiatiefrecht om op basis van de artikels 133, 134 en 135 Nieuwe Gemeentewet individuele burgemeestersbesluiten te nemen, dan wel een politieverordening uit te vaardigen (die evenwel op de volgende gemeenteraad dient bekrachtigd te worden). Uitgangspunt bij deze individuele burgemeestersbesluiten en politieverordeningen: onmiddellijk optreden is vereist ter vrijwaring van de openbare gezondheid, proportionaliteit, tijdelijkheid. Dat zal, denken we, in coronatijden geen probleem zijn.

We zien inmiddels dat tal van burgemeesters effectief dergelijke extra maatregelen nemen. Zo vaardigde de burgemeester van de stad Kortrijk inmiddels een algemeen bezoekersverbod af voor publieke woonzorgcentra (politieverordening). Ook de stad Aalst verbiedt – middels politieverordening – bezoek in ziekenhuizen en rusthuizen. De burgemeester van de gemeente Deinze heeft inmiddels middels politieverordening het schoolzwemmen in het gemeentelijk zwembad en alle indoorevenementen in de gebouwen van de stad, het OCMW en AGB verboden. Ook de evenementenhal en gemeenschapszaal worden er gesloten tot 3 april 2020. Daarnaast worden tal van individuele burgemeestersbesluiten op basis van de artikelen 133 j° artikel 135 Nieuwe Gemeentewet genomen waarbij individuele evenementen worden gecanceld.

Ook deze besluiten en verordeningen zijn niet altijd eenvoudig terug te vinden.

Hierbij een oproep om op de federale coronawebsite een oplijsting te maken, waarin per provincie en per gemeente, alle besluiten en reglementen kunnen teruggevonden worden.

Meer coronanieuws volgt.

Meer tags?