10/05/2018

Merlijn De Rechter spreekt over het Decreet Integraal Handelsvestigingenbeleid (31 mei 2018, Beringen, United Experts)

Merlijn zal het o.m. hebben over decretale doelstellingen, de juridische basis voor kleinhandelsvestigingen, verminderde vergunningsplicht, de uitbreiding van het toetsingskader, de nieuwe vergunningsprocedure met verruimde inspraakmogelijkheden, de vervalregeling, de rol van handelsvestigingsconvenanten en de volledig hervormde gedepenaliseerde handhaving.

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Merlijn De Rechter Integraal handelsvestigingenbeleid
Meer tags?