22/07/2020

lunch & learn | stedenbouw Confocus: Meindert Gees spreekt over het gemeentewegendecreet

Voor Confocus licht Meindert Gees op maandag 8 september 2020 de impact van het gemeentewegendecreet toe. 

Op 1 september 2019 trad het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen in werking. Dit Gemeentewegendecreet heeft tot doel om de bestaande regelgeving inzake gemeentewegen te harmoniseren. Er komen nieuwe regels voor lokale wegen: aanleg, wijziging, beheer, handhaving … Steden en gemeenten krijgen meer zeggingskracht en impact. Het Gemeentewegendecreet heft daarenboven ook de federale wet van 10 april 1841 op de buurtwegen op. Alle gemeentewegen, ook buurtwegen, zullen onder het toepassingsgebied van het Gemeentewegendecreet vallen. De impact van dit nieuwe gemeentewegendecreet is niet te onderschatten. Voldoende voer dus om stil te staan bij de draagwijdte ervan.

Meindert Gees licht op een duidelijke en voor de rechtspracticus toegepaste wijze de belangrijkste aspecten van het nieuwe gemeentewegendecreet toe. Aan de hand van een aantal vragen en antwoorden wordt een jaar na de inwerkingtreding van het nieuwe decreet een praktijkanalyse gemaakt.

Meer info vinden en inschrijven kan hier.

Meer tags?