30/06/2021

Dirk Van Heuven en Fien Duymelinck in het Jaarboek Overheidsopdrachten 2021: 'Overheidsopdrachten en beeldmateriaal (zoals foto's en video's)'

In overheidsopdrachten wordt er steeds meer gebruik gemaakt van beeldmateriaal, vooral foto’s en in mindere mate video’s. Beelden worden toegevoegd aan bestekken, offertes, verslagen van nazicht, processen-verbaal en worden voluit aangewend in gerechtsprocedures. In dit artikel wordt nagegaan wat de rechtsgrond is van het gebruik van beeldmateriaal in overheidsopdrachten, wat er gebeurt als er vervalst of misleidend beeldmateriaal wordt aangewend, terwijl ook enkele woorden worden besteed aan de intellectuele rechten die kunnen gelden op beeldmateriaal.

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Dirk Van Heuven Fien Duymelinck Overheidsopdrachten
Meer tags?