19/03/2020

#coronavirus (22). Europese Commissie versoepelt maatregelen inzake staatssteun

De ‘coronacrisis’ laat ook de Europese Commissie niet onberoerd. De Commissie kondigde op 17 maart ll. een nieuw pakket aan staatssteunmaatregelen aan.

De Commissie heeft inmiddels aan de lidstaten van de EU een ontwerpvoorstel voor een ‘tijdelijke kaderregeling voor staatssteun ter ondersteuning van de economie in de context van de uitbraak van COVID-19’ overgezonden.

U kunt de verklaring van vicevoorzitter van de Europese Commissie Margrethe Vestagher hier lezen.

Het tijdelijk kader zou als volgt vorm krijgen:

Een. Lidstaten kunnen regelingen opzetten om aan een bedrijf - via rechtstreekse subsidies of middels belastingvoordelen - tot 500.000 euro toe te kennen, zodat zij in haar dringende liquiditeitsbehoeften kan voorzien.

Twee. Lidstaten kunnen staatgaranties verlenen of garantieregelingen opzetten om bankleningen aan bedrijven te ondersteunen.

Drie. Lidstaten kunnen overheidsleningen en particuliere leningen met gesubsidieerde rentevoeten aan bedrijven mogelijk maken.

Vier. De steun die de lidstaten tijdens de coronacrisis via banken aan de reële economie verstrekken, zal gezien worden als rechtstreekse steun voor de cliënten en niet als rechtstreekse steun voor de banken. Ook bevat het tijdelijk kader aanwijzingen over hoe eventuele onrechtmatige reststeun aan de banken tot een minimum kan worden beperkt in overeenstemming met de EU-regels. Indien rechtstreekse steun aan banken overeenkomstig artikel 107, lid 2, onder b), VWEU noodzakelijk wordt om schade te vergoeden die rechtstreeks voortvloeit uit de uitbraak van COVID-19, zou dergelijke steun niet worden beschouwd als buitengewone overheidssteun in het kader van de staatssteunregels. Dit zou ook gelden voor resterende indirecte steun die aan banken wordt verleend in het kader van de tijdelijke kaderregeling.

Het tijdelijk kader zou een aanvulling vormen op de al bestaande staatssteunregels en zouden gelden voor ondernemingen die na 31 december 2019 in moeilijkheden zijn geraakt.

Er wordt door de Europese Commisie – althans volgens vicevoorzitter Vestagher – gewerkt aan modellen om gemakkelijker maatregelen te kunnen ontwerpen om de impact van het coronavirus aan te pakken. Deze modellen zullen ter beschikking gesteld worden via de website van de Commissie.

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Dirk Van Heuven Leandra Decuyper Corona Europa
Meer tags?