16/07/2021

Celine Van De Velde spreekt voor de Commissie Landbouw over het nieuwe Waalse Pachtdecreet

Op 15 juli 2021 vond in de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams Parlement een gedachtewisseling plaats over een nieuw Vlaams Pachtdecreet. Celine Van De Velde gaf tijdens deze bespreking een uiteenzetting over het nieuwe Waalse Pachtdecreet dat inwerking is getreden op 1 januari 2020 en misschien een inspiratiebron kan vormen voor de hervorming van de Pachtwet op Vlaams niveau.
Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Celine Van De Velde
Meer tags?