14/02/2010

Steve Ronse en Kaat Decock publiceren artikel "Enkele actuele tendensen in het milieurecht" (TVV 2009/3, 32-46)

Steve en Kaat bespreken in dit artikel belangrijke nieuwigheden in het Vlaamse milieurecht: de actualisatietrein van Vlarem, de versoepeling van de indelingslijst, de integratie van de lijst van risico-inrichtingen inzake bodem in de Vlarem-indelingslijst, de bijzondere voorwaarden bij een klasse 3-inrichting, het uniek loket en het Milieuhandhavingsdecreet.

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Steve Ronse Bodemrecht
Meer tags?