23/05/2011

e-Tendering vanaf 2012 verplicht bij Vlaamse overheid

De Vlaamse regering nam afgelopen vrijdag de beslissing dat vanaf 2012 op haar overheidsopdrachten enkel nog kan worden ingeschreven op elektronische wijze:

"Begin juni 2001 keurde de Vlaamse Regering de omzendbrief goed over het gebruik van elektronische middelen voor de indiening en ontvangst van kandidaatstellingen en offertes bij overheidsopdrachten. Ze machtigde de bevoegde minister om e-tendering uit te rollen in de Vlaamse overheid en stond het gebruik van elektronische middelen voor de indiening van kandidaatstellingen en offertes bij overheidsopdrachten toe vanaf 1 september 2010. Nu neemt de regering akte van de evaluatie van het e-procurementprogramma en verleent haar goedkeuring aan een aantal bijsturingen. Ze beslist e-tendering verplicht op te leggen vanaf 1 januari 2012."

Daar waar de Vlaamse overheid op dit ogenblik vaak de keuze aan de inschrijver laat om een elektronische dan wel een 'papieren' offerte in te dienen, zullen vanaf volgend jaar alle kandidaatstellingen en offertes op digitale wijze moeten worden ingediend. Voor vele ondernemingen die sinds jaar en dag op overheidsopdrachten inschrijven allicht een hele aanpassing.
Meer tags?