03/11/2020

Over het controlerecht van de lokale overheid op de woonkwaliteit.

In een arrest van 20 oktober 2020 verwoordt het hof van beroep te Gent het als volgt:

‘Niets belet de overheid de geldigheid van een conformiteitsattest of het behoud ervan op elk ogenblik na te gaan met het oog op het bestendig aanwezig zijn van de vereiste elementaire veiligheids- en woonkwaliteitseisen. De woonkwaliteitsnormen in de Vlaamse Wooncode raken de openbare orde’.

Referentie: Hof van beroep Gent, 20 oktober 2020, nr. 2020/6694 (Pub505207-2).

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Dirk Van Heuven Lokale besturen Vlaamse Wooncode
Meer tags?