13/01/2021

Ook stedenbouwkundige verordeningen inzake detailhandel zijn MER-plichtig!

In een arrest van 15 december 2020 heeft de Raad van State geoordeeld inzake de MER-plicht voor stedenbouwkundige verordeningen inzake detailhandel die tot stand zijn gekomen op grond van de bepalingen uit het Decreet Integraal Handelsvestigingenbeleid. 

De Raad (zie RvS 15 december 2020, nr. 249.230) besluit duidelijk:

"Een stedenbouwkundige verordening, zoals de bestreden beslissing er één is, kan als een “plan of programma” in de zin van artikel 4.2.3, § 2, DABM begrepen worden (HvJ, 7 juni 2018, nr. C-671/16, Inter-Environnement Bruxelles ASBL). De enkele omstandigheid dat de bestreden gemeentelijke stedenbouwkundige verordening in uitvoering van de doelstellingen van het DIHB is genomen, zoals de verwerende partij aanvoert, vermag niet anders te doen besluiten.

Ook een stedenbouwkundige verordening die tot stand gekomen is middels het Decreet IHB behoeft dus een MER.

Het arrest vindt u hier.

Meer tags?