03/11/2020

#coronavirus (53) Geen telethuiswerk? Verplicht werknemersattest!

Zoals in ons eerder blogbericht toegelicht, heeft de federale regering in de strijd tegen het coronavirus heeft de federale regering telethuiswerk bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden opnieuw verplicht gesteld.

Hierop zijn 2 uitzonderingen:

  1. De zogenaamde essentiële bedrijven en diensten, zoals opgenomen in de bijlage bij het MB van 28 oktober 2020, zoals gewijzigd bij MB van 1 november 2020:

    'de handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking, alsook de producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de activiteit van deze ondernemingen en deze diensten'
     
  2. Indien de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening het onmogelijk maakt, is telethuiswerk niet verplicht

In dergelijk geval zal het personeelslid, dat zich toch naar het werk dient te verplaatsen, in het bezit moeten zijn van een attest/document van zijn/haar werkgever. 

Dit attest/document bewijst o.i. in 2 gevallen zijn nut:

  1. het verantwoordt woon-werkverplaatsingen tussen 12u 's nachts en 5u 's morgens: immers geldt een avondklok tussen deze uren en dient u uw verplaatsingen te kunnen verantwoorden;
  2. bij controles van de sociale inspectie op de werkvloer. 

Het MB bepaalt niet welke vorm dit attest/document moet aannemen, noch welke vermeldingen het moet bevatten. 

Lees hier nogmaals ons vorig blogbericht met de tekst van het MB.

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Fien Duymelinck Leandra Decuyper Corona
Meer tags?