30/09/2020

Ruimer toepassingsgebied voor het bijstellen van voorwaarden gekoppeld aan een omgevingsvergunning

Met ingang van 3 november 2020 kunnen niet langer enkel de milieuvoorwaarden, maar alle voorwaarden die aan een omgevingsvergunning gekoppeld zijn gewijzigd worden op gemotiveerd verzoek van de vergunninghouder of exploitant. 

Er wordt daartoe een artikel 82/1 aan het Omgevingsvergunningsdecreet toegevoegd:

'Art. 82/1. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, kan de voorwaarden die in de omgevingsvergunning zijn opgelegd, wijzigen of aanvullen op gemotiveerd verzoek van de vergunninghouder of de exploitant.

Het bijstellen van de omgevingsvergunning, vermeld in dit artikel, verloopt overeenkomstig de bepalingen van afdeling 4 en 5.'

Concreet betekent dit dat vanaf 3 november a.s. de voorwaarden gekoppeld aan een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, kleinhandel of vegetatiewijzigingen voor wijziging vatbaar worden. Anders dan het geval is bij het bijstellen van milieuvoorwaarden kan de wijzing van voorwaarden enkel gebeuren op vraag van de vergunninghouder/exploitant en niet op verzoek van 'diensten' of derden.

Wijzigingen in de voorwaarden gekoppeld aan verkavelingsvergunningen blijven verlopen volgens de geëigende bijstellingsprocedure. 

 

 

Meer tags?