18/01/2022

Raad van State bevestigt: het ontbreken van een project-mer-screeningsnota kan niet worden rechtgezet in graad van beroep

Zoals in een eerder blogbericht reeds is uiteengezet, bestaat er al jaren discussie in de rechtsleer en rechtspraak inzake het ontbreken van een project-mer-screeningsnota bij een omgevingsvergunningsaanvraag. Meer in het bijzonder rees ook de vraag of de afwezigheid hiervan nog in beroep kon worden rechtgezet. 

De Raad van State heeft zich hierover, in cassatie, nu uitgesproken (RvS 23 december 2021, nr. 252.538).

Het antwoord is NEEN. 

Het luidt o.m. als volgt:

'Het middel dat ervan uitgaat dat de in laatste administratieve aanleg bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, een onregelmatigheid in het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek van de in eerste administratieve aanleg bevoegde overheid, vermeld in artikel 15 OVD -meer bepaald de ontvankelijkheids- en volledigheidsbeslissing in eerste administratieve aanleg bij het ontbreken van een project-m.e.r.-screeningsnota bij de vergunningsaanvraagkan herstellen, faalt derhalve naar recht.'

Het belang van het indienen van een volledig aanvraagdossier wordt hiermee nogmaals bevestigd. 

 

Meer tags?