30/04/2020

Meindert Gees spreekt over het nieuwe Gemeentewegendecreet

Op 1 september 2019 trad het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen in werking. Dit Gemeentewegendecreet heeft tot doel om de bestaande regelgeving inzake gemeentewegen te harmoniseren. Er komen nieuwe regels voor lokale wegen: aanleg, wijziging, beheer, handhaving … Steden en gemeenten krijgen meer zeggingskracht en impact. Het Gemeentewegendecreet heft daarenboven ook de federale wet van 10 april 1841 op de buurtwegen op. Alle gemeentewegen, ook buurtwegen, zullen onder het toepassingsgebied van het Gemeentewegendecreet vallen. De impact van dit nieuwe gemeentewegendecreet is niet te onderschatten. Voldoende voer dus om stil te staan bij de draagwijdte ervan.

Meindert Gees licht op dinsdag 12 mei tijdens een webinar in het kader van de studiecyclus van de Conferentie Jonge Balie Kortrijk op een duidelijke en voor de rechtspracticus toegepaste wijze de belangrijkste aspecten van het nieuwe gemeentewegendecreet toe. Aan de hand van een aantal vragen en antwoorden wordt een jaar na de stemming van het nieuwe decreet een praktijkanalyse gemaakt. Inschrijven kan via www.advocaat.be en doorklikken naar privaat luik / applicaties / permanente vorming / opleidingen zoeken.

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Meindert Gees
Meer tags?