21/06/2021

Jan Beleyn en Merlijn De Rechter schrijven artikel 'Ook de herstelvordering inzake monumenten is tijdloos' in STORM 2021/1.

In dit artikel bespreken Jan en Merlijn een cassatiearrest van 17 november 2020, waarin het Hof van Cassatie oordeelt dat de redelijke termijn bij erfgoedmisdrijven, d.i. de termijn waarbinnen de handhavende overheden moeten optreden, niet ‘zomaar’ overschreden wordt. Het besproken arrest brengt in herinnering dat niet al te snel van een miskenning van de redelijke termijn moet gewaagd worden.

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Jan Beleyn Merlijn De Rechter
Meer tags?