18/11/2016

Hervorming archeologienota op komst

Het is gekend dat de archeologienota én vertragend én duur is.  Er zijn ten andere ook vragen naar de maatschappelijke relevantie van de proliferatie van archeologieonderzoeken, anders dan de tewerkstelling van archeologen op kosten van de vergunningsaanvrager.

De druk blijkt te hoog want nu al zou het systeem worden herdacht als we Netwerk Architecten Vlaanderen mogen geloven.

Meer tags?