04/06/2021

Geen burgerlijk partij = mildere bestraffing in een milieustrafzaak?

De 10de kamer van het Gentse hof van beroep meent alvast van niet:

'De afwezigheid van burgerlijke partijen heeft geen enkele relevantie voor de beoordeling van de schuld. Er waren alleszins klagers over de abnormale burenhinder. Dat niemand zich uiteindelijk burgerlijke partij stelde, kan diverse redenen hebben, maar is nietszeggend voor de schuldbeoordeling. (...) Dat er actueel een modus vivendi met de buren van de uitbating zou zijn bereikt, is mogelijk doch ook dit mist elke relevantie voor de schuld'.

Het blijkt zelfs geen verzachtende omstandigheid.

Referentie Gent 28 mei 2021, nr. 2021/1899 (PUB0509187).

Meer tags?