13/03/2020

#coronavirus (6). Bijzondere maatregel inzake federale overheidsopdrachten

Tijdens de ministerraad van 6 maart ll. heeft de federale overheid een aantal maatregelen goedgekeurd ter ondersteuning van bedrijven en zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van de het coronavirus.

Eén van deze maatregelen betreft de flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten. Zo zullen geen boetes of sancties opgelegd worden voor zover wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering van de opdracht te wijten is aan het coronavirus. Hoe deze maatregel concreet zal worden ingevuld, is evenwel nog afwachten.

Het lijkt ons in alle geval aangewezen dat in navolging van de federale overheid ook de Vlaamse overheid, provincies en lokale besturen een soortgelijke maatregel uitvaardigen.

De andere maatregelen genomen in de ministerraad van 6 maart ll. ter ondersteuning van het bedrijfsleven leest u hier.

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Dirk Van Heuven Leandra Decuyper Corona
Meer tags?