09/12/2020

#coronavirus (55) Lees hier het 'corona-arrest' van de Raad van State inzake erediensten

Dit staat op de website van de Raad van State over het gemediatiseerde arrest nr. 249.177 van 8 december 2020:

'Coronamaatregelen schenden op het eerste gezicht de vrijheid van eredienst

Het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 ‘houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken’ verbiedt de collectieve uitoefening van de eredienst, behalve in drie zeer beperkte gevallen. Bij arrest nr. 249.177 van  8 december 2020 heeft de Raad van State in het kader van een vordering in kort geding bevolen dat de Belgische Staat deze regeling tenminste voorlopig zodanig dient te wijzigen dat een eventuele beperking van de collectieve uitoefening van de eredienst niet meer onevenredig is. Dat moet volgens het arrest ten laatste op 13 december 2020 gebeuren.

Volgens het arrest is er sprake van een disproportionele beperking van de vrijheid van eredienst doordat de overheid zelfs niet in de mogelijkheid heeft voorzien om de collectieve uitoefening van de eredienst ten minste, bij wijze van uitzondering en onder voorwaarden, te laten doorgaan in bepaalde gevallen, eventueel enkel op aanvraag met opgave van plaats en tijdstip'.

Uit het arrest blijkt dat het moeilijk, maar niet onmogelijk is om coronamaatregelen in rechte aan te vechten.

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Dirk Van Heuven Grondwettelijk recht Raad van State