24/03/2020

#coronavirus (26). Eerste aanpassing aan het MB van 23 maart 2020: kappers moeten de deuren sluiten

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar ook kapperszaken moeten vanaf heden de deuren sluiten. Met ministerieel besluit van 24 maart 2020, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 24 maart 2020, wordt het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken gewijzigd.

Artikel 1, §1 van het MB van 23 maart 2020 luidde tot op heden als volgt:

1. De handelszaken en de winkels zijn gesloten, met uitzondering van:
- de voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels;
- de dierenvoedingswinkels;
- apotheken;
- krantenwinkels;
- de tankstations en de leveranciers van brandstoffen;
- de kappers, die slechts één klant per keer mogen ontvangen in de zaak en dit op afspraak.
De nodige maatregelen moeten getroffen worden om de regels van social distancing te respecteren, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Deze maatregelen zijn van toepassing op alle activiteiten bedoeld in het besluit.'

Met het MB van 24 maart 2020 wordt het laatste streepje van artikel 1, §1 geschrapt. 

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Dirk Van Heuven Leandra Decuyper Corona
Meer tags?