15/03/2020

#coronavirus (10). Kan ook in België de 'noodtoestand' uitgeroepen worden?

Neen, want anders dan in Spanje bevat de Belgische wetgeving geen bepalingen over wetgeving in noodtoestand. Dit belet niet dat in oorlogstijd zgn. besluitwetten werden genomen door de Koning en zijn ministers (WO I) of door de in raad verenigde ministers (WO II) waaraan het Hof van Cassatie dezelfde rechtskracht heeft gegeven als aan gewone wetten (en decreten). Toen was er echter geen parlement, nu wél. 

Na WO II heeft het Parlement aan de regering de toelating gegeven om belangrijke maatregelen te treffen in economische en sociale crisisomstandigheden.  Dat zijn de zgn. bijzondere machtenwetten. Men kan zich inbeelden dat er nu ook bijzondere machtenbesluiten komen wegens het #coronavirus.

Dit gezegd zijnde, heeft de minister van veiligheid en binnelandse zaken nu reeds verregaande bevoegdheden op basis van de wet betreffende de civiele bescherming. In werkelijkheid blijken de 'beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad' omgezet te worden in ministeriële besluiten van Pieter De Crem (zie ons blogbericht nr. 9).

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Dirk Van Heuven Leandra Decuyper Corona