25/10/2017

Negatief advies Raad van State aangaande de inspraakplicht bij de Omgevingsvergunning

De Raad van State, afdeling wetgeving, blijft bezwaren uiten bij het voorstel van de Vlaamse Overheid om belanghebbenden, die geen bezwaarschrift hebben overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid in eerste administratieve aanleg, geen mogelijkheid te laten administratief beroep in te dienen. 

Zo stelt de Raad van State duidelijk:

'Het indienen van een gemotiveerd bezwaar of opmerking in een openbaar onderzoek wordt aldus een te vervullen verplichting in tempore non suspecto om het recht op toegang tot de rechter niet te verliezen. Deze inperking van het recht op toegang tot de rechter strookt evenwel niet met de plicht van de Verdragsstaten om een ruime toegang tot de rechter te verschaffen."

U vindt de tekst van het advies hier.

Wordt ongetwijfeld vervolgd... 

Meer tags?