02/12/2021

A posteriori motivering van gemeentelijk belastingsreglement niet toegelaten!

Dit is alvast de beslissing van de fiscale kamer van het Brusselse hof van beroep in een vonnis van 23 november 2021:

Een ‘a posteriori-motivering’ van het belastingsreglement kan niet worden aanvaard omdat zij haaks staat op de motiveringsplicht. Dergelijke ‘a posteriori-motivering’ zou bovendien zomaar de oorspronkelijke motivering kunnen aanvullen; ze zou ze mogelijks zelfs kunnen tegenspreken.

De in de beroepsconclusie van appellante plots bijgebrachte a posteriori-motivering als zou het invoeren van een belasting op het bouwen en verbouwen gerechtvaardigd zijn en nuttig zijn ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening van de gemeente, is helemaal niet af te leiden uit het belastingsreglement zelf, het administratief dossier, de aard van de belasting of de gemaakte differentiatie, of de context van het belastingsreglement kan daarom niet worden aangenomen’.

Referentie: Brussel, 23 november 2021, nr. 2021/8846 (PUB505055)

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Dirk Van Heuven
Meer tags?