11/09/2020

Jan Beleyn spreekt over 'Het subjectieve in elke omgevingsvergunning: de goede ruimtelijke ordening' (Spits Vastgoed, PUC KU Leuven, 23 september 2020, webinar)

Elke omgevingsvergunningsaanvraag moet afgetoetst worden aan de eisen van 'goede ruimtelijke ordening' (artikel 4.3.1. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening).

Jan Beleyn zal een antwoord geven op volgende vragen:

- Waarmee kan en moet ik rekening houden?
- Hoe verhoudt dit beoordelingselement zich in het licht van andere instrumenten in de ruimtelijke ordening (BPA/RUP/verordening), die toch ook een 'goede ruimtelijke ordening' willen bewerkstelligen?
- Als mijn aanvraag volledig voldoet aan een BPA/RUP, kan de vergunning mij dan nog wel geweigerd worden?
- Wat met de gevreesde beleidsmatig gewenste ontwikkelingen en hoe vindt het ruimtelijk rendement ondertussen zijn weg in de vergunningspraktijk?
- Hoe kan ik als aanvrager anticiperen op de beoordeling van de 'goede ruimtelijke ordening' en wat als ik het niet eens ben met de beoordeling van de vergunningverlenende overheid?

De brochure vindt u hier .

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Jan Beleyn
Meer tags?