02/07/2018

Stad Aalst - opmaak ontwikkelingskader 'De Kaaien' (2018)

De stad Aalst heeft een nieuwe opdracht gegund aan Publius en Atelier Romain. In augustus zal het team het ontwikkelingskader voor het projectgebied ‘De Kaaien’ vertalen in de nodige juridische en planologische instrumenten. Dit betekent concreet dat zij in de pen zullen kruipen om een stedenbouwkundige verordening, een rooilijnenplan en, eventueel, tevens de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de deelsite ‘Pierre Korneliskaai’ uit te werken.

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Meer tags?