08/12/2020

Sofie Logie spreekt over overheidsopdrachten en Covid 19 (10 december 2020, M&D Seminars)

Sofie schetst een overzicht van wetgevende initiatieven en aanbevelingen vanuit de Europese, federale en Vlaamse overheid. Ze zal toelichten hoe de overheidsopdrachtenreglementering optimaal benut kan worden om snel te kunnen handelen bij het uitschrijven van nieuwe opdrachten zoals de levering van mondmaskers, aanpassing infrastructuur omwille van coronamaatregelen. Ze bespreekt hoe de opdrachtnemer zich op overmacht kan beroepen in het geval van problemen bij de uitvoering van de opdracht en wat de mogelijkheden zijn voor de aanbestedende overheid indien ook zij haar verbintenissen ten aanzien van de opdrachtnemer niet kan nakomen. Meer weten? Klik hier

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Sofie Logie
Meer tags?