07/04/2008

Dirk Van Heuven publiceert noot: "Zakelijke rechten op openbaar domein zijn mogelijk!" (T.B.O. 2008, 11-12).

In deze korte noot becommentarieert Dirk Van Heuven een belangwekkend arrest van het Hof van Cassatie van 18 mei 2007 waarin wordt gesteld dat een privaat recht van opstal kan gevestigd worden op een goed van het openbaar domein onder dubbele voorwaarde:- de bestemming tot het gebruik van allen moet gegarandeerd worden- zo ook het recht van de overheid op het openbaar domeingoed ten alle   tijde, gelet op de openbare bestemming, te regelen.Dirk stelt op het einde van de noot nog een provocerende vraag, met name waarin, in het licht van de versoepelde rechtspraak van het Hof van Cassatie, precies nog het verschil bestaat tussen een domeinconcessie en een precair opstalrecht of een precaire huurovereenkomst?

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Dirk Van Heuven Concessies
Meer tags?