Publius Express 15-08-2018

Onleesbaar? Klik hier

Beslissing inzake de zaak van de wegen: gemeenteraad mag niet toetsen aan de goede ruimtelijke ordening

Discussie over radio- en TV-uitzendingen van erediensten voor Grondwettelijk Hof

Loutere ‘kantoorbelasting’ strijdig met het gelijkheidsbeginsel (bis)

Nu ook bemiddeling in bestuurszaken dankzij de Bemiddelingswet van 18 juni 2018

Meindert Gees spreekt op studiedag: Hoe onteigenen en onteigend worden in 2018? Nieuwe spelregels? (10 november 2018, Utopix)

Meindert Gees publiceert noot in TROS: Belang bij het middel inzake gebiedscategorisering: het in het vizier nemen van het etiket is voldoende.


{accountcompany} info@publius.be www.publius.be

{accountaddress1} {accountzip} {accountcity} +32 3 270 33 50

Gulledelle 96/3 1200 Brussel +32 2 234 66 00

Beneluxpark 27B 8500 Kortrijk +32 56 74 56 00

Privacyverklaring | Uitschrijven | Inschrijven