Publius Express 15-03-2017

Onleesbaar? Klik hier

Niet aangetekend ? Het is niet langer een ramp voor de Raad van State

Langdurig stilzitten leidt tot onontvankelijkheid van een onteigening bij hoogdringendheid

Gemeenten kunnen vanaf 1 mei 2017 kernwinkelgebieden & winkelarme gebieden afbakenen in ruimtelijke uitvoeringsplannen en stedenbouwkundige verordeningen

Vanaf 1 mei 2017 verplicht openbaar onderzoek bij de opmaak van stedenbouwkundige verordeningen

Slides beschikbaar: artikel 159 Grondwet. Weg ermee!


{accountcompany} info@publius.be www.publius.be

{accountaddress1} {accountzip} {accountcity} +32 3 270 33 50

Gulledelle 96/3 1200 Brussel +32 2 234 66 00

Beneluxpark 27B 8500 Kortrijk +32 56 74 56 00

Privacyverklaring | Uitschrijven | Inschrijven