Publius Express 15-12-2017

Onleesbaar? Klik hier

Nogmaals over onverjaarbare (?) gewoonte- en bestemmingsmisdrijven

Gunstregime voor de eigen gemeente-inwoners maakt lokaal belastingsreglement kwestbaar

Antwerpse lage-emmissiezone doorstaat toets Grondwettelijk Hof

Slides beschikbaar: de integratie van de plan-MER in een ruimtelijk uitvoeringsplan - Het decreet van 1 juli 2016 (Studiedag Omgeving - 1 december 2017)

Slides beschikbaar: Decreet Integraal Handelsvestigingenbeleid (Studiedag Omgeving, 1 december 2017)

Jan Beleyn en Michiel Descheemaeker publiceren noot ‘Het Milieuhandhavingscollege ontdekt de bestuurlijke lust’ (TOO 2017, nr. 3, 400-402)


{accountcompany} info@publius.be www.publius.be

{accountaddress1} {accountzip} {accountcity} +32 3 270 33 50

Gulledelle 96/3 1200 Brussel +32 2 234 66 00

Beneluxpark 27B 8500 Kortrijk +32 56 74 56 00

Privacyverklaring | Uitschrijven | Inschrijven