24/02/2014

Reparatiebesluit overheidsopdrachten

Op 21 februari 2014 werd het koninklijk besluit van 7 februari 2014 tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 alsook van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied  gepubliceerd. 

Dit KB wijzigt een aantal bepalingen uit verschillende KB’s. Het betreft een aantal verbeteringen en verduidelijkingen, maar ook enkele volledig nieuwe elementen. 

De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:
de mogelijkheid voor de aanbestedende overheid tot verdaging van de openingszitting bij onbeschikbaarheid van e-tendering
- de invoering van de elektronische consultatie aangaande de naleving van de fiscale verplichtingen van de kandidaten (Telemarc). De timing van de verplichte consultatie (48 uur) lijkt ons bijzonder kort. Tevens stelt zich de vraag naar de toegankelijkheid van het systeem voor (private) instanties die onderworpen zijn aan de overheidsreglementering (zoals ziekenhuizen)
de verplichting tot gebruik van de impliciete verklaring op erewoord bij éénstapsprocedures
- een aangepaste regeling over de regelmatigheid onderzoek en de regelmatigheid van offertes
- volledig nieuwe modelformulieren

Lees meer hierover op de website van het Vlaams departement Bestuurszaken.

Gepost door Leandra Decuyper

Blog Overheidscontracten
Tags Leandra Decuyper, Overheidsopdrachten overheidscontracten & PPS
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
17/01/2014

Nieuwe Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten op komst

Het Europees Parlement heeft op 15 januari 2014 twee nieuwe richtlijnen aangenomen die de bestaande twee richtlijnen 2004/18/EG - klassieke sectoren en 2004/17/EG -speciale sectoren zullen vervangen. Nadat de richtlijnen in het Publicatieblad gepubliceerd zijn, hebben de lidstaten 24 maanden de tijd voor de implementatie ervan.

Lees hier de belangrijkste veranderingen die de nieuwe richtlijnen beogen.

We houden u op de hoogte op de wijze waarop België deze richtlijnen in het nationale recht zal omzetten.Gepost door Leandra Decuyper

Blog Overheidscontracten
Tags Europa, Leandra Decuyper, Overheidsopdrachten, Overheidsopdrachten overheidscontracten & PPS
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
17/01/2014

Nieuw: de concessierichtlijn

Op 15 januari 2014 heeft het Europees Parlement een aparte richtlijn aangenomen, gewijd aan de verlening van concessies die buiten het bereik van huidige richtlijnen vallen. Nadat deze richtlijn gepubliceerd is in het Publicatieblad van de Europese Unie hebben de lidstaten 24 maanden om deze te implementeren in intern recht.

Bij een concessie geeft de overheid tijdelijk aan de private onderneming het recht om een dienst uit te voeren, bijvoorbeeld de uitbating van havens, van parkeervoorzieningen of afvalverwerking. Omwille van het bijzonder belang is watervoorziening echter buiten deze richtlijn gehouden.

Lees hier het persbericht van het Europees parlement.

Wij houden u op de hoogte op de wijze waarop de Belgische overheid

Gepost door Leandra Decuyper

Blog Overheidscontracten
Tags Concessies, Europa, Leandra Decuyper, Overheidsopdrachten overheidscontracten & PPS
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags