24/09/2009

Dirk Van Heuven en Steve Ronse publiceren juridisch advies: Proceduremogelijkheden bij miskenning van de Handelsvestigingenwet: "Onderbreking van bouw-, verbouwings- en vestigingswerken zonder of in strijd met een sociaal-economische vergunning" (Retail Update Magazine 2009, nr. 2, 49)

Lees hier het artikel.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Handelsvestigingen, Lokale Besturen
Tags Dirk Van Heuven, Handelsvestigingen, Handhaving stedenbouw, Lokale besturen, Steve Ronse
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
22/12/2008

Dirk Van Heuven en Steve Ronse publiceren juridisch advies: "Wie controleert de naleving van de handelsvestigingenreglementering?" (Retail Update Magazine 2008, nr. 5, 48-49)

Dit is een eerste bijdrage over de handhaving van de handelsvestigingen-wet. Hierin gaan de auteurs in op de vraag wie instaat voor de controle op de handelsvestigingenreglementering (de "economische inspectie", de officieren van de gerechtelijke politie, het College van Burgemeester en Schepenen en/of de federale minister die economische zaken of middenstand onder hun bevoegdheid hebben, derden). Later bestuderen de auteurs op welke wijze de wet betreffende de vergunning van handelsvestigingen kan worden geschonden en de sancties  die kunnen worden getroffen bij niet-naleving van de wet. Lees hier het artikel: 2504_001.pdf

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Handelsvestigingen, Publius Nieuws
Tags Dirk Van Heuven, Handelsvestigingen, Steve Ronse
Stel hier je vraag bij dit blogbericht