18/04/2011

Daar komt de 'VLAREM-trein'

Er is een aanzienlijke wijziging van VLAREM I en VLAREM II op til. Deze wijzigingsronde wordt door het departement LNE de "VLAREM-trein 2011" genoemd. Zowel de integrale regelgevende tekst als de toelichting bij de voorstellen zijn beschikbaar op de website van LNE. Opmerkingen kunnen tot uiterlijk 13 mei 2011 gemaild worden naar vlaremtrein2011@lne.vlaanderen.be.

Wat is verandert er?


  • tal van rubrieken worden aangepast om ze in overeenstemming te brengen met de Beste Beschikbare Technieken. De toelichting spreekt van "een grote inhaalbeweging"

  • integrale voorwaarden worden beter afgestemd op de algemene en sectorale voorwaarden en omgekeerd

  • enkele nieuwe regelingen worden ingevoerd, onder andere nieuwe rubriek 2.3.12 en afdeling 5.27 voor dierenbegraafplaatsen

  • enkele errata die in VLAREM waren geslopen worden verholpen